2 April 2013

Jin Mao Building – Shanghai, China


Jin Mao Building – Shanghai, China